Tom XXXI

31 tom „Rocznika Elbląskiego”

 

W grudniu 2021 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu został wydany kolejny - 31 tom „Rocznika Elbląskiego” - periodyku spełniającego w życiu miasta ważną rolę kulturotwórczą. W numerze, w kategorii artykuły znalazły się trzy artykuły naukowe, zawierające: analizę części zasobu kartograficznego Biblioteki Elbląskiej, omówienie przyrostu naturalnego ludności Elbląga w latach 1976-2018 oraz obraz relacji polsko-osmańskich w latach 1587-1591 w kontekście sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej Rzeczypospolitej. W kategoriach źródła i materiały, recenzje i omówienia oraz sprawozdania, znalazło się sześć opracowań. Tom zawiera także pośmiertne wspomnienia o Wiesławie Rynkiewicz-Domino (1958-2021) i Czesławie Łydce (1936-2020) oraz długo oczekiwaną bibliografię Elbląga za lata 2015-2020 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Układ treści pod względem celowości został oparty na sprawdzonej formule i został usystematyzowany chronologicznie i rzeczowo. Nad wysokim poziomem naukowym czasopisma i jego zawartością merytoryczną od lat czuwa komitet redakcyjny, w którego skład wchodzą znani i cenieni historycy oraz recenzenci zewnętrzni powoływani do oceny poszczególnych artykułów.

31 tom dostępny jest w formie elektronicznej - link do wersji PDF

Wróć