Tom XXXI

31 tom „Rocznika Elbląskiego”

 

W grudniu 2021 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu został wydany kolejny - 31 tom „Rocznika Elbląskiego” - periodyku spełniającego w życiu miasta ważną rolę kulturotwórczą. W numerze, w kategorii artykuły znalazły się trzy artykuły naukowe. W kategoriach źródła i materiały, recenzje i omówienia oraz sprawozdania, znalazło się sześć opracowań. Tom zawiera także pośmiertne wspomnienia o Wiesławie Rynkiewicz-Domino (1958-2021) i Czesławie Łydce (1936-2020) oraz długo oczekiwaną bibliografię Elbląga za lata 2015-2020 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Układ treści pod względem celowości został oparty na sprawdzonej formule i został usystematyzowany chronologicznie i rzeczowo. Nad wysokim poziomem naukowym czasopisma i jego zawartością merytoryczną od lat czuwa komitet redakcyjny, w którego skład wchodzą znani i cenieni historycy oraz recenzenci zewnętrzni powoływani do oceny poszczególnych artykułów.

31 tom dostępny jest w formie elektronicznej - link do wersji PDF

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - strona tytułowa, informacje redakcyjne pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 -spis treści pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - artykuły

Lucyna Szaniawska, Funkcja edukacyjna oraz możliwości badawcze zbiorów kartograficznych w Bibliotece Elbląskiej pobierz

Witold Rakowski, Przyrost naturalny ludności miasta Elbląga w latach 1976-2018 pobierz

Katarzyna Kurasz, Stosunki polsko-osmańskie w pierwszych latach panowania Zygmunta III Wazy (1587-1591) pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - źródła i materiały

Andrzej Romanow, Materiały do techniki i kosztów spławu rzecznego na Bugu, Sanie i Wiśle oraz gospodarki dworskiej w XVIII wieku pobierz

Radosław Kubus, Księga ślubów (Traubuch) jako źródło do badań nad składem osobowym załogi twierdzy Wisłoujście. Uwagi na marginesie artykułu Johanna Zimmera – Das Traubuch der Festung Weichselmünde bei Danzig pobierz

Radosław Kubus, Rabunki, włamania i kradzieże w rejencji gdańskiej w I połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rabunków kościołów i budowli przykościelnych pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - recenzje i omówienia

Rec.: S. Szczepański, Pomezania. Na styku świata pogańskiego i chrześcijańskiego (studia z dziejów), Olsztyn 2019. Olsztyn 2019, ISBN 978-83-955525-5-7, wyd. Towarzystwo Naukowe i Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (Sebastian Wysokowicz) pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - sprawozdania

Radosław Kubus, Sprawozdanie z wernisażu wystawy „Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej - anatomia i chirurgia” Elbląg, 17 VI 2021 pobierz

Aleksandra Buła, „Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych elblążan”, Elbląg 16 IX 2021 pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - wspomnienia

Wiesława Rynkiewicz-Domino (1958-2021) - historyk sztuki, kustosz Muzeum Archeologicznno-Historycznego w Elblągu (Małgorzata Gizińska) pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - nekrologi

Żegnamy Czesławę Łydkę (1936-2020) (Krystyna Greczycho) pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 bibliografia

Krystyna Greczycho, Bibliografia Elbląga za lata 2015-2020 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXI 2021 - informacje o autorach tomu 31 pobierz

 

Wróć