Tom XXX

30 tom „Rocznika Elbląskiego”

W grudniu 2020 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu został wydany 30 tom „Rocznika Elbląskiego” - periodyku spełniającego w życiu miasta ważną rolę kulturotwórczą. W numerze, w kategorii artykuły znalazło się siedem artykułów naukowych, które tematycznie, w większości związane są z historią naszego miasta i regionu. W kategoriach źródła i materiały oraz kroniki i sprawozdania, znalazło się pięć opracowań. Tom zawiera także pośmiertne wspomnienia związane z Ryszardem Tomczykiem (1931-2020), ks. infułatem dr Mieczysławem Józefczykiem (1928-2019) oraz Januszem Charytoniukiem (1951-2019). Układ treści pod względem celowości został oparty na sprawdzonej formule i usystematyzowany chronologicznie i rzeczowo. Nad wysokim poziomem naukowym czasopisma i jego zawartością merytoryczną od lat czuwa komitet redakcyjny, w którego skład wchodzą znani i cenieni historycy oraz recenzenci zewnętrzni powoływani do oceny poszczególnych artykułów.

30 tom dostępny jest w formie elektronicznej - link do wersji PDF

Wróć