Tom XXXII

32 tom Rocznika Elbląskiego

W grudniu 2022 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu został wydany kolejny - 32 tom „Rocznika Elbląskiego” - periodyku spełniającego w życiu miasta ważną rolę kulturotwórczą. W numerze, w kategorii artykuły znalazło się sześć artykułów naukowych.W kategoriach źródła i materiały oraz sprawozdania, znalazło się pięć opracowań. Tom zawiera także pośmiertne wspomnienie dotyczące biskupa seniora diecezji elbląskiej dr Jana Styrny. Układ treści pod względem celowości został oparty na sprawdzonej formule i został usystematyzowany chronologicznie i rzeczowo. Nad wysokim poziomem naukowym czasopisma i jego zawartością merytoryczną od lat czuwa komitet redakcyjny, w którego skład wchodzą znani i cenieni historycy oraz recenzenci zewnętrzni powoływani do oceny poszczególnych artykułów.

32 tom dostępny jest w formie elektronicznej - link do wersji PDF

Rocznik Elbląski tom XXXII 2022 - strona tytułowa, informacje redakcyjne pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXII 2022 -spis treści pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXII 2022 - artykuły

Marek F. Jagodziński, Niewolnicy, bursztyn i arabskie srebro - jak handlowano w Truso pobierz

Adrian Watkowski, Elbląg w okresie przemian cywilizacyjnych i społecznych XIX-XX w.(1815-1945) pobierz

Witold Rakowski, Społeczeństwo Elbląga w latach Polski Ludowej pobierz

Kazimierz Skrodzki, Dzieje transportu wodnego drewna z lasów ostródzko-iławskich w Krainie Kanału Elbląskiego pobierz

Stanisław Dylewski, Techniki spławu drewna – teoria i praktyka pobierz

Radosław Kubus, Targi i jarmarki w Nowym Dworze Gdańskim (Tiegenhof) w XIX wieku. Przyczynek do tematu pobierz

Radosław Kubus, Zgony mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego i okolic miasta na przełomie XIX i XX wieku w świetle księgi metrykalnej miejscowej parafii ewangelickiej pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXII 2022 - źródła i materiały

Andrzej Groth, Statut elbląskiego cechu sprzedawców ryb 1465-1616 pobierz

Radosław Kubus, Spis członków katolickiego stowarzyszenia szkolnego (katolischen Schulsozietät) w Nowym Dworze Gdańskim z roku 1839 pobierz

Elżbieta Paprocka, Wykaz konfirmantów wyznania ewangelicko-reformowanego w Elblągu w pierwszej połowie XVIII wieku pobierz

Kodeks Etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjęty przez zarząd główny PTH 26 marca 2021 roku pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXII 2022 - sprawozdania

Piotr Nike, Sprawozdanie z wernisażu „Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.” ; Elbląg 20 IX 2022 r. pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXII 2022 - wspomnienia

Śp. Bp. Dr Jan Styrna – biskup elbląski senior (1941-2022) pobierz

Rocznik Elbląski tom XXXII 2022 - informacje o autorach tomu 32 pobierz

Wróć