Tom XXIX

Ukazał się kolejny - 29 tom „Rocznika Elbląskiego”

W grudniu 2019 roku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Elblągu został wydany kolejny - 29 tom „Rocznika Elbląskiego” - periodyku spełniającego w życiu miasta ważną rolę kulturotwórczą. W najnowszym numerze w kategorii artykuły znalazło się dziesięć artykułów naukowych, zawierających m.in. referaty z konferencji, które odbyły się z inicjatywy Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida: „Słowo – Wolność – Odpowiedzialność – Praca. Reformacja w Elblągu.”, która odbyła się 27 października 2017 roku, „Dolna Wisła w dziejach Pomorza Gdańskiego do końca XVIII wieku” odbytej 15 listopada 2017 roku oraz z konferencji zorganizowanej w dniu 11 listopada 2018 roku dla upamiętnienia 25 rocznicy śmierci profesora Stanisława Gierszewskiego. W kategorii materiały znalazł się jeden tekst tematycznie związany z historią miasta. W XXIX tomie Rocznika Elbląskiego publikuje ogółem 11 autorów, przy czym 1 autor zamieścił 2 opracowania , natomiast jeden z artykułów został opracowany przez dwie autorki. Układ treści pod względem celowości został oparty na sprawdzonej formule i został usystematyzowany chronologicznie i rzeczowo. Nad wysokim poziomem naukowym czasopisma i jego zawartością merytoryczną od lat czuwa komitet redakcyjny, w którego skład wchodzą znani i cenieni historycy oraz recenzenci zewnętrzni powoływani do oceny poszczególnych artykułów.

29 tom dostępny jest w formie elektronicznej - link do wersji PDF

Wróć