Procedura recenzowania artykułów zamieszczanych w „RE”

  1. wstępnej oceny nadesłanych tekstów dokonuje redaktor naukowy „Rocznika”, który następnie podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie tekstu na tym etapie
  2. artykuły są opiniowane przez co najmniej jednego niezależnego recenzenta, a w przypadku artykułu obcojęzycznego przez dwóch recenzentów, z których  przynajmniej jeden jest afiliowany w instytucji zagranicznej w kraju innym od kraju pochodzenia autora), z zachowaniem zasady double-​blind review (recenzenci nie znają tożsamości autora artykułu i na odwrót)
  3. recenzja (w formie pisemnej) zawierać musi wyraźnie i jednoznacznie sformułowaną opinię na temat tego, czy artykuł powinien zostać dopuszczony do druku w „Roczniku Elbląskim”

 

Formularz recenzji artykułu do Rocznika Elbląskiego pobierz