Komitet redakcyjny

Redaktor:
prof. dr hab. Andrzej Groth (redaktor tematyczny – historia nowożytna)

Członkowie:

  • prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (redaktor tematyczny-historia średniowieczna)
  • dr Dieter Heckmann (redaktor językowy - teksty w języku niemieckim)
  • dr Grażyna Nawrolska (redaktor tematyczny - archeologia i dziedziny pokrewne)
  • Jacek Nowiński (redaktor tematyczny – archiwistyka i dziedziny pokrewne)
  • prof. dr hab. Andrzej Romanow (redaktor tematyczny - historia najnowsza i prasoznawstwo
  • ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (redaktor tematyczny - historia nowożytna, historia Kościoła, stosunki religijne)


Sekretarz redakcji:
Magdalena Kwiatkowska