Komitet redakcyjny

Redaktor:
prof. dr hab. Andrzej Groth (redaktor tematyczny – historia nowożytna)

Członkowie:

  • prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (redaktor tematyczny-historia średniowieczna)
  • ks. dr Mieczysław Józefczyk
  • ks. dr hab. Wojciech Zawadzki  (redaktor tematyczny-historia nowożytna, historia Kościoła, stosunki religijne)
  • prof. dr hab. Marian Mroczko (redaktor tematyczny - historia najnowsza)
  • Jacek Nowiński (redaktor tematyczny – archiwistyka i dziedziny pokrewne)
  • Wiesława Rynkiewicz-Domino (redaktor tematyczny – historia sztuki i dziedziny pokrewne)
  • dr Grażyna Nawrolska (redaktor tematyczny - archeologia i dziedziny pokrewne)
  • Grażyna Kluge (redaktor językowy – teksty w języku polskim)
  • dr Dieter Heckmann (redaktor językowy – teksty w języku niemieckim)


Sekretarz redakcji:
Joanna Szkolnicka