Kontakt

Sekretarz redakcji – p.o. Helena Dutkiewicz
e-mail: rocznik@bibliotekaelblaska.pl
tel.: 556256027

Adres redakcji:

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
ul. Św.-Ducha 3-7
82-300 Elbląg