Recenzenci zewnętrzni w latach 2015-2022

prof. dr hab. Roman Czaja

prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska

prof. dr hab. Elżbieta Możejko

prof. dr hab. Andrzej Romanow

ks.prof.dr hab. Andrzej Kopiczko

prof. dr hab. Rafał Kubicki

dr hab. Marek Smoliński

dr Anna Weronika Brzezińska

dr Jerzy Domino

dr Tomasz Gliniecki

dr Marek Jagodziński

dr Ryszard Tomczyk

dr Joanna Szkolnicka

mgr Ewa Chlebus

mgr inż. Daniel Lewandowski