Recenzenci zewnętrzni w latach 2015-2021

prof. dr hab. Roman Czaja

prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska

prof. dr hab. Elżbieta Możejko

prof. dr hab. Andrzej Romanow

dr hab. Rafał Kubicki

dr hab. Marek Smoliński

dr Anna Weronika Brzezińska

dr Jerzy Domino

dr Tomasz Gliniecki

dr Marek Jagodziński

dr Elżbieta Paprocka

dr Ryszard Tomczyk

mgr Ewa Chlebus

mgr Wiesława Rynkieiwcz - Domino

dr Joanna Szkolnicka

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki